Medewerkers

Het familiebedrijf WillachGroup behoort tot de middenstand. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat onze medewerkers goed zijn opgeleid, maar hechten ook veel belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijscholing, erkenning en waardering van onze medewerkers.

Een duurzaam opererend, succesvol bedrijf kan immers niet zonder goede medewerkers die bereid zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Onze medewerkers moeten steeds bereid zijn zelf initiatieven te nemen, zich nieuwe technieken eigen te maken en mee te werken aan prestatieverbetering. Er is een uitgebreid scala aan scholingsmogelijkheden, zodat iedereen zijn eigen kennis en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.