Τομείς δραστηριότητας
Λύσεις για φαρμακεία και νοσοκομεία
Η Willach Pharmacy Solutions διαθέτει συστήματα αποθήκευσης και παροχές υπηρεσιών, για την αποθήκευση φαρμάκων σε φαρμακεία και νοσοκομεία. Η σειρά των προϊόντων μας περιλαμβάνει συστήματα αυτοματισμού φαρμακείων, καθώς και συστήματα συρταριών και ραφιών.
Μηχανισμοί και εξαρτήματα υαλοπινάκων
Υπό την εμπορική επωνυμία VITRIS διατίθενται καινοτόμοι και υψηλής ποιότητας μηχανισμοί και εξαρτήματα υαλοπινάκων. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τόσο μηχανισμούς και εξαρτήματα για συρόμενες πόρτες και προθήκες όσο και στηρίγματα ραφιών με διάτρηση.